Школарина

Студентите на вториот циклус студии се запишуваат со плаќање школарина, согласно со конкурсот за запишување студенти од втор циклус студии.

Вкупната цена на школарина во овој момент изнесува 2000 евра по семестар, што вклучува надоместок за клиничка операција и надоместок за изнајмување опрема и инструментација. Институтот  и директорот на програмата за диплома го задржуваат правото да ја изменат цената на кредитите. Понатаму, временската табела и теоријата и практичната програма може да се променат во согласност со потребите на предавачите на оваа програма.