Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/ncfswrdy/public_html/aade/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/class-vc-frontend-editor.php on line 646
Методологија на наставата - AADE

Методологија на наставата

Ова е програма за постдипломски студии која темелно ги истражува најважните области во естетската стоматологија. Опфаќа научна документација, како и клинички апликации, планирање на третман, современи материјали и чекор-по-чекор клинички процедури. Акцентот е ставен на стекнување знаење, разбирање и вештини во областите на естетски реставрации, современи биоматеријали, клинички процедури и техники базирани на докази.

Програмата се реализира преку комбинација на предавања, чекор-по-чекор презентации на случаи на пациенти, интерактивни семинари, практична обука во лаборатории и клиники во мали групи, интерактивни студии на случаи, вежби за планирање на третман и видео демонстрации на клинички процедури и компилација на учебници и литература во електронски формат. Постои одличен сооднос инструктор-студент за практични вежби.

Наставата и учењето се постигнуваат преку:

  • Теоретска настава.
  • Вежби (лабораториски, аудиски), практични работилници, семинари, тимска работа.
  • Проектни задачи
  • Самостојни задачи
  • Домашно учење на индивидуална основа (in person-часови со скратено работно време).
  • Подготовка и компилација на магистерски труд на тема поврзана со естетска стоматологија и преглед на клинички случај.

Програмата се реализира преку комбинација на предавања, интерактивни семинари и планирање на третманот и лабораториска вештина и клиничка практична обука.

Се изучува со скратено работно време во текот на една година  или како учење на далечина (микс од настава преку Интернет и блок настава  во два семестра).

Програмата со скратено работно време се состои од 24 наставни дена. Студентите можат да се одлучат да ја завршат наставата како еден ден во неделата или преку блок настава од 2-3 блока распоредени низ целата година.

Студентите кои сакаат да преземат настава еден ден неделно треба да изберат опција со скратено работно време. Оние кои сакаат да ја полагаат наставата во блокови, треба да ја изберат опцијата мешан режим. Странските студенти треба да ја изберат опцијата за мешан режим.

Стручна настава низ сеопфатен опсег на естетски и ресторативни процедури

Студиската програма нуди напредна академска обука во областа на естетската стоматологија со мултидисциплинарен фокус. Програмата има за цел да го подобри знаењето на студентите за клиничките апликации и ограничувањата на ресторативната стоматологија, да ја развијат вештината за критичко читање на објавената литература и да ја подобрат методологијата на истражување и презентациските вештини. Сеопфатен опсег на теми за реставративна стоматологија ќе бидат опфатени, постепено и систематски зголемувајќи го  опсегот и длабочина на знаење како што се напредува низ програмата.

Наставната програма исто така вклучува сеопфатна дијагноза, планирање на третман, превенција, оклузија, техники за минимална интервенција и етички маркетинг. Целта на програмата е да  понуди сет на вештини за  планирање и конструирање на комплексни случаи на реставрација и да се биде дел од интердисциплинарен терапевтски тим за индивидуален стоматолошки случај.

Нашите предавачи се професори и специјалисти со долгогодишна клиничка стоматолошка пракса, што гарантира одлично искуство во образованието и студентите да обезбедат висококвалитетно и сеопфатно реставративно менаџирање со мнозинството пациенти.

Програмата е предводена од регистрирани наши професори предавачи и специјалисти кои имаат извонредно искуство и во хируршкиот и во протетскиот аспект на стоматологијата што обезбедува и висок стандард на настава и клинички фокусиран пристап. Ова е комплиментирано од поканети национални и меѓународни гредавачи.

Курсеви

Институтот – Академијата за естетска стоматологија Ендомак нуди неколку видови курсеви по естетска стоматологија. Овие се дизајнирани да им овозможат на докторите на стоматологија клинички вештини засновани на докази со цел да ги вметнат естетските елементи во нивната секојдневна грижа за пациентот. Овие курсеви се наменети за  работа на стоматолози кои веќе имаат воспоставена стоматолошка пракса и сакаат да учат пристап заснован на докази за естетски третман, кои сакаат да останат на врвот на современата стоматологија и да можат со сигурност да ги задоволат и испорачаат рестовративните потреби на пациентите со високи естетски очекувања.

Тие им помагаат на многу дипломирани стоматолози, како на национално така и на меѓународно ниво, да ги постигнат своите цели за постдипломски студии, да ги прошират своите хоризонти и знаење за да обезбедат високо квалитетни функционални стоматолошки реставрации со оптимална естетска вредност

Курсеви по естетска стоматологија

Овие курсеви  нудат темелно истражување на најважните теми на интердисциплинарна естетска стоматологија и доволно обука во лабораторија за вештини и клиника. Акцентот е ставен во стекнување знаење, разбирање и вештини во областите на естетски реставрации, современи биоматеријали, плус клинички процедури и техники базирани на докази.

Курсеви  по естетска и реставративна стоматологија

Ресторативната стоматологија го формира столбот на современата стоматологија за примарна здравствена заштита. Областа постојано се развива додека се развиваат нови техники и материјали и барањето стоматолозите да бидат во тек станува постепено попредизвикувачко и потенцијално наградувачко.

Ресторативната стоматологија опфаќа широк спектар на специјалности и обезбедува напредно знаење во различни области на фиксна протетика, оперативна и имплантациона стоматологија и ендодонција и  овозможува на стоматолозите да развиваат современи вештини, знаење и експертиза за самоуверено управување со потребите за лекување на пациентите на сеопфатен начин. Тоа е предизвикувачка и наградувачка дисциплина која постојано се развива поради иновациите во дигиталната технологија, материјали и техники.

Ова е интензивна програма која одржува добра рамнотежа помеѓу теоретското знаење и практичната примена, покрај компонентата за истражување. Студентите се здобиваат со теоретско и практично искуство во менаџирањето на пациенти со комплексни протетски потреби, користејќи пристап базиран на докази. Тие исто така ќе развијат напредни вештини за дијагностицирање и планирање на третман, клиничка пракса, како и преземање на лабораториска работа за нивните пациенти. Развојот на секоја од овие вештини ја зајакнува самодоверба и способноста да се  обезбеди успешен клинички третман.

Курсеви по ендодонција

Болестите кои ја погодуваат забната пулпа и перирадикуларните ткива се ендемични и поради нивната локација и големина, бараат посебни знаења и вештини за управување со нив. Развојот на потребните интегрирани знаења и вештини е сложен и предизвикувачки процес, кој бара ефективно менторство, водство и обука во когнитивните, техничките и клиничките вештини.

Наменети се за работа на стоматолози кои веќе имаат воспоставена стоматолошка пракса и сакаат да учат пристап заснован на докази за естетски третман. Курсевите  за ендодонција се фокусираат на запознавање на стоматолозите со ендодонтските техники кои вклучуваат дијагностика и планирање на третманот, подготовка на канал и вештини за микроскопија.

Курсеви по орална хирургија и имплантологија

Курсевите по имплантологија  ги опфаќаат и воведните и напредните вештини за имплантологија. Модерната стоматологија за импланти постојано се развива и претставува предизвици кои бараат нови  вештини, како и исполнување на високи очекувања на пациентите во светот во кој живееме денес. Програмата за обука наменета за стоматолози со малку или без искуство во  имплантната стоматологија обезбедува солидна основа за обука и едукација базирана на докази. Постигнувањето на нови  вештини во имплантната стоматологија ќе обезбеди основа за безбеден третман  на пациенти кои бараат  забни импланти и ќе обезбеди наградувачка кариера во  имплантната стоматологија. .

Курсеви по пародонтологија

Пародонталната болест, која ги уништува структурите за поддршка на забите, е многу распространета  низ целиот свет и како такво се смета за сериозен јавен здравствен проблем со реално влијание врз здравствениот систем. Потребата од стоматолози да обезбедат соодветен основен пародонтален третман е значително зголемена во последниве децении и како такво, свеста за и способноста за лекување на пародонтот е неопходна за сите стоматолошки професионалци.

Курсевите се фокусираат на периодонтологија и основните хируршки вештини. Секој курс вклучува предавања поддржани од научни докази и се надополнети со релевантни практични работилници.

Овие  курсеви се дизајнирани да им обезбедат на општите стоматолози понатамошно разбирање на хируршките концепти и техники со акцент на дијагноза, планирање на третман и клиничко управување и улогата на пародонтот во дневната клиничка пракса.  Опфаќаат аспекти како што се биолошките концепти на менаџирање со мекото и тврдото ткиво за време на операцијата и се насочени кон стоматолози кои се надеваат дека ќе стекнат повеќе знаење и клинички вештини во периодонтологијата, како начин да ги надополнат нивните секојдневни клинички активности.

Дигитална стоматологија

Зголемената употреба на дигитална технологија во клиничката пракса ја подобрува грижата за пациентот со предвидливи и точни резултати.

Нашите нови објекти вклучуваат посебен пакет 3Д-работни процеси надополнет со компјутерски помагала во нашите училници за клинички вештини. Ова ќе обезбеди интеграција и оптимизација на експертизата за дигитален проток на работа за подобрување на клиничката обука.

Студенти на постдипломски студии од сите дисциплини, вклучително и ендодонција, орална хирургија, ортодонција,  пародонтологија и протетика ќе имаат можност да бидат обучени за користење на оваа врвна технологија.

Писмени задачи

Извештаи за клинички случаи (поднесоци на случаи вклучувајќи презентации и пишување на случаи.

Магистерски труд  (5 кредити)

Темите вклучуваат методи на истражување, прегледи на литература, статистика, дизајн на студии, вештини за пишување, како  и пишување статии за објавување. Студентите ќе имаат можност да научат истражувачки методи и техники, додека преземаат едногодишен оригинален, надгледуван истражувачки проект.

Студентите преземаат модул во вредност од 60 кредити. Програмата се состои од 6 задолжителни и два изборни предмети во вредност од по 30 кредити со вклучен  магистерски труд. По успешно завршување на 60 кредити,  на дипломираните студенти ќе им биде доделена академска титула „Магистер на науки (магистер по естетска стоматологија)“.

Право на конкурирање за запишиување на вториот циклус (магистерски) студии имаат (домашни и странски државјани) што имаат завршено прв циклус универзитетски студии, во траење од четири години на акредитирани универзитети, односно факултети во државата или во странство  и освоени 240 ЕКТС.