Бенефиции за членови на AADE:

– попуст од 5-10% на сите курсеви кои ги организира AADE и важат за тековната година;
– годишна бесплатна претплата на списанието JAADE;
– влез во форумот на AADE;
– користење на електронската библиотека на AADE;
– приоритет при презентација на нови материјали, техники и технологии;
– сертификат за членство во AADE и маркетинг реквизити за Вашата клиника или лабораторија;
– попуст при онлајн купување преку веб страницата на DENTALSHOP (За потрошен материјал од 5-10%, а за опрема од 2-5%).

Регистрација за Стоматолози/Забни Техничари:

Прикачи Ваша фотографија

Годишна членарина - 3000 денари

*По регистрацијата ќе добиете профактура на Вашата електронска пошта, а по плаќањето на истата ќе добиете username и password со кои ќе можете да се логирате.

Се согласувам да бидам член на AADE

Регистрација за Студенти:

Задолжително прикачете копија од индекс или потврда за редовен студент

Годишна членарина - 1500 денари

*По регистрацијата ќе добиете профактура на Вашата електронска пошта, а по плаќањето на истата ќе добиете username и password со кои ќе можете да се логирате.

Се согласувам да бидам член на AADE